För att digitaliseringsidéer ska bli verklighet krävs en riktig IT-doer med lång erfarenhet och strategisk förmåga. Hyr en Enterprisearkitekt som är expert på att skapa struktur, sätta upp mål och ge förutsättningar för att du ska lyckas leverera digitala lösningar och få nöjda kunder. Saknas en tydlig strategi för hur IT-arbetet ska stödja organisationens affärs- och verksamhetsmål? Då hjälper vi dig att tydliggöra en IT-strategi och tar fram roadmaps för att ta idéerna till verklighet.

Att förstå hjärtat i organisationens verksamhet – nyckeln till framgång

För att skapa IT-lösningar som gör din verksamhet mer effektiv och i slutändan framgångsrik gäller det att förstå verksamhetens hjärta i just din bransch. Det är här grunden läggs för en bra IT- och arkitekturstyrning. Exempel:

  • För dig som ansvarar för IT-lösningar i bankverksamhet

Du vet att informationskvaliteten och att säkert kunna förvara kundens insatta pengar är helt avgörande för bankens varumärke. För bankens kund är det viktigt att saldobeskedet i mobilappen visar korrekt belopp och att man kan lita på att banken klarar att avvärja en hacker.

Därför ser Enterprisearkitekten exempelvis till att informationskvalitét, säkerhet och spårbarhet blir utgångspunkten vid utveckling av de digitala affärsprocesserna och att undvika cachelösningar på webb och i mobilappar för att visa rätt saldoinformation.

  • För dig som ansvarar för IT-lösningar inom sjukvården

Du vet att det kan innebära en katastrof om en IT-lösning försenar vårdpersonalens arbete på något sätt. Du vet också hur mycket bättre vård ni skulle kunna ge med hjälp av ny teknik och nya IT-lösningar. För patienterna är det viktigt att ambulansen kommer fram fort och att de får den vård de behöver i rätt tid.

Därför ser Enterprisearkitekten exempelvis till att verksamhetens tajming inte äventyras med nya IT-lösningar. Kvalitet och omtanke är oerhört viktigt när nya IT-lösningar införs.

  • För dig som ansvarar för leveranserna på ett IT-bolag

Du vet hur viktigt det är att kunden väljer just er och er produkt när de behöver nya IT-lösningar. Kunderna till ett IT-bolag vet vad de gillar och inte med IT-leverantören och systemen.

Därför ser Enterprisearkitekten exempelvis till att du arbetar med affärsmodellen och hjälper dig att få fram en lyckad IT-strategi med utgångspunkterna i er produkt och vem kunden väljer som IT-leverantör och varför.

Vi säkerställer att de digitala lösningarna hjälper din verksamhet att lyckas

Genom att förstå hjärtat i er verksamhet startar vi arbetet med din företags-, verksamhets- och IT-arkitektur när vi ska ta fram styrning och riktlinjer för digitala lösningar. På Bloomington brinner vi för hur IT och digitala lösningar hjälper din verksamhet att lyckas – det är det absolut roligaste vi vet!


Står du inför förändringar och digitalisering?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig!

Hör av dig till oss på telefon +46 72-521 31 31, maila till info@bloomington.se.

Vårt kontor hittar ni på Smörsoppsvägen 2, 663 42 Hammarö