Behovsstyrda IT-lösningar är viktiga just för att få en långsiktigt hållbar, förvaltningsbar och testbar IT-arkitektur. Räcker budgeten till en koja, bygger vi inget slott. Är tiden den viktigaste faktorn i projektet, ja, då gäller det att hitta kvalitetsnivån som är tillräcklig. Finns inte kunskap i organisationen att förvalta en viss teknik när projektet är slut, kikar vi på en bättre lösning för dig. Vi vill att du ska få den arkitektur som fungerar optimalt för dina förutsättningar – det är vår drivkraft.

Lösningsarkitektur är grunden till bra systemutveckling

Vår hemmabana är i grunden systemutveckling och vi har många års erfarenhet av programmering och systemutvecklingsprocesser. Vi kan också många olika tekniker och är hemtama i många olika tekniska miljöer och plattformar. Det tror vi är en förutsättning för att göra ett riktigt bra jobb som arkitekter.

När vi tar på oss den operativa hatten som arkitekter är systemutvecklarna alltid vår viktigaste kund. Vi tar fram kvalitativa arkitekturriktlinjer som kan fördjupas i utvecklingsriktlinjer och bli till kod. Våra lösningsspecifikationer är på rätt nivå och tillför värde till systemutvecklarna. På så sätt skapar vi förutsättningar för systemutvecklarna att göra ett bra arbete.

Våra tekniska metod- och kunskapsområden

I vår erfarenhetsbank finns lång erfarenhet av olika tekniker och arkitekturer.

Först och främst, vi är:

 • Certifierade Enterprisearkitekter

Vi har erfarenhet av:

 • IT-arkitekturer och tekniska lösningar i de båda världarna Microsoft, .Net och Open Source med Java
 • Webbutveckling och CMS-system såsom SiteVision, EpiServer
 • Referensarkitekturer, skiktade IT-arkitekturer, SOA och Microservices
 • Processmodellering enligt BPMN
 • Processorkestrering med hjälp av workflowmotorer
 • Regel- och beslutshantering med hjälp av en rule engine
 • Utveckling av digitala kund- & affärsprocesser
 • Masterdatahantering med hög informationsintegritet
 • Säkerhet och spårbarhet genom hela IT-arkitekturen
 • Digitala autentiserings- och signeringslösningar, exempelvis med E-legitimation och SAML-biljetter eller med interna autentiseringsmetoder
 • Infrastrukturarkitektur, lösningar och kommunikation för servermiljöer och nätverkszoner

Vår branscherfarenhet och verksamhetskunskaper sträcker sig över följande områden:

 • Olika produktområden inom Bank- & Finans, Utlåning, Inlåning, Kort, Betaltjänster och Fonder.
 • Landsting, statlig myndighet och offentlig sektor
 • IT-branschen

Står du inför förändringar och digitalisering?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig!

Hör av dig till oss på telefon +46 72-521 31 31, maila till info@bloomington.se.

Vårt kontor hittar ni på Smörsoppsvägen 2, 663 42 Hammarö